Advanced search Advanced search
39

Joanna Kniaź-Hawrot (ur. 1980), Ukryte światy (6), 2020

add Your note 
Lot description
węgiel, papier 59,40 x 42 cm

Urodzona w 1980 r., obecnie mieszka i tworzy w Lizbonie.
Malując intuicyjnie, bez patrzenia na zewnętrzny świat, Joanna czerpie z obrazów swej podświadomości. Pomysł rodzi się w trakcie procesu tworzenia. Świat jej postaci i obrazów mieszka w tej delikatnej przestrzeni między świadomością a snem, między naszym racjonalnym umysłem a głębokim odczuwaniem. Wpatrując się w obrazy Joanny, możemy odczuć w nich własne osobiste historie i emocje.
Od czasu ukończenia studiów (Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie), Joanna mieszkała poza granicami Polski. Pracowała w Ambasadzie RP a następnie w Komisji Europejskiej, a w 2017 r., słuchając coraz bardziej naglącej potrzeby zmiany, przeniosła się wraz ze swym mężem i synem do Lizbony w poszukiwaniu prawdziwej siebie. Zostawiwszy za sobą poprzednie życie zawodowe, Joanna poświęciła się sztuce, która stała się jej głównym zajęciem.

Podczas tych wszystkich lat zdobywała umiejętności artystyczne w Warszawie, Brukseli i Lizbonie, gdzie ukończyła kursy malarstwa i rysunku, między innymi w Academie des Beaux Arts de Saint Josse w Brukseli. Na jej twórczość mieli także wpływ artyści w Brukseli i Lizbonie, u których pobierała indywidualne lekcje i którzy zainspirowali ją do poszukiwania własnego głosu twórczego.

Joanna zadebiutowała artystycznie w swym rodzinnym mieście Zamościu w 2018 r. indywidualną wystawą „Meandry podświadomości", w 2020 r. prezentowała swe prace w Zwierzyńcu na wystawie „Gdzieś w nas", a w 2021 r. w Defabryce w Warszawie. W Lizbonie brała dwukrotnie udział w zbiorowej wystawie „12x12", oraz dwukrotnie uczestniczyła wraz ze swym studio w dniach otwartych atelier artystów.
Poza malarstwem, pasją Joanny jest fotografia, taniec intuicyjny, psychologia i natura.


"Tematyka moich prac to barwne lub monochromatyczne projekcje moich własnych lub zasłyszanych przeżyć, niewypowiedziane emocje, zranienia, pasje i radości – wszystko to przetłumaczone na mój własny artystyczny język.
Fascynują mnie różne narzędzia wglądu w podświadomość. Do rozwiązywania plątaniny emocjonalnych schematów i uwarunkowań lubię podchodzić w sposób pozaintelektualny, przez pracę ze snami, z ciałem, intuicyjną sztukę, pisanie, taniec oraz inne środki ekspresji. Intuicyjne tworzenie jest dla mnie najbardziej naturalnym środkiem transportu, który zabiera mnie w głąb podświadomości. W swoich pracach wykorzystuję różne techniki i materiały, ale szczególnie upodobałam sobie te, które pozwalają na uzyskanie płynności i świetlistości barw, zwłaszcza różne tusze oraz pigmenty na bazie orzecha włoskiego".
Auction
XLV STALOWA Aukcja Sztuki Aktualnej
gavel
Date
01 December 2021 CET/Warsaw
date_range
Start price
108 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 30 | Favourites: 2
Auction

Galeria Stalowa

XLV STALOWA Aukcja Sztuki Aktualnej
Date
01 December 2021 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN STALOWEJ AUKCJI SZTUKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE:1.  Organizatorem STALOWEJ Aukcji Sztuki jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Wojciechowska 55, 20-704 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem. 

     Numer rachunku bankowego: PL 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440  Bank BNP Paribas.

2.  Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich twórców, aktualnych właścicieli lub stanowiące własność Galerii STALOWA. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3.     Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4.     Aukcja zostanie przeprowadzona z udziałem publiczności, z możliwością licytacji on-line dostępną na stronie stalowa.onebid.pl.

5.     Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

6.     Organizator nie pobiera wadium.

7.     Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

8.     Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500,- PLN. Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 15% ostatecznej wylicytowanej za daną pracę kwoty.

9.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

10.    Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa może uiścić płatność za wylicytowana pracę (powiększoną o opłatę aukcyjną w wysokości 15%) gotówką, przelewem lub kartą płatniczą w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji.

11.   Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić  w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 19:00 lub w soboty w godzinach 12.00-17.00), nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji.

12.   Osoby biorące udział w Aukcji za pośrednictwem internetu lub telefonicznie otrzymają po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA.

13.    Po upływie 20 dni przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

14.    Nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT Marża, a także certyfikat autentyczności zakupionego dzieła sztuki.

15.    Dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji prezentowane będą w siedzibie Galerii Sztuki STALOWA oraz w katalogu tej Aukcji, do którego link zostanie umieszczony na stronie https://galeriastalowa.pl/aukcje.

14.    Warunkiem przystąpienia do licytacji jest zarejestrowanie się na stronie stalowa.onebid.pl. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Galerii STALOWA.

15.  Aby wziąć udział w tej Aukcji online, należy zalogować się na stronie stalowa.onebid.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.

16.    Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość:

·             - wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Galerii STALOWA pod numerem +48 606 864 943 lub   mailowo pod adresem [email protected].

·             - samodzielnego ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac zgodnie

     z pkt. 15 niniejszego Regulaminu.

17.    Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę zawiera z Organizatorem umowę kupna - sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

18.    Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

19.    Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.

20.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a baza danych jest zabezpieczona przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do niej dostępu przez osoby trzecie.

21.    Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Galeria Stalowa
Contact
Galeria Stalowa
room
ul. Stalowa 26
03-426 Warszawa
phone
+48 606 864 943
Opening hours
Monday
12:00 - 19:00
Tuesday
12:00 - 19:00
Wednesday
12:00 - 19:00
Thursday
12:00 - 19:00
Friday
12:00 - 19:00
Saturday
12:00 - 17:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up