79

Radosław Pytelewski (ur. 1979), Martwa natura gościnna, 2013

add Your note 
Lot description
akryl, płótno 80 x 60 cm

Radosław Pytelewski jest bardzo dynamicznie rozwijającym się artystą. Maluje od najmłodszych lat. Nie miał łatwego dzieciństwa, większość życia spędził w instytucjach opiekuńczych. 'Zawsze będę malował' - to jego słowa które często padają w odpowiedzi na pytanie, jak widzi swoją przyszłość. I dotrzymuje słowa, maluje niemalże bez wytchnienia. Obecnie mieszka w Warszawie. Jego prace cieszyły się ogromnym uznaniem na licznych wystawach w wielu miastach Polski. W roku 2016 jego prace (grafiki) zostaną wystawione w muzeach w Groß-Gerau i we Frankfurcie (Niemcy). Porównywany jest do mistrzów malarskich, często pada nazwisko Picasso, Dali czy też Matisse. Jednak porównania te nie oddają sedna twórczości artysty, gdyż Pytelewski tworzy własną sztukę i nie wzoruje się na innych. Maluje wszelkimi technikami, do perfekcji opanował malowanie akrylami na płótnie. Jego ulubioną techniką są pastele olejnie na kartonie. Tam pokazuje niedościgły kunszt. Maluje z nieprawdopodobną lekkością, a zarazem niesamowitą siłą. Wiele osób nazywa go 'królem koloru'. Potrafi za jego pomocą stwarzać niezwykłe przestrzenie i kreować nienazwane wymiary rzeczywistości. Jego sztukę charakteryzuje ogromna siła wyrazu i dzika, wręcz zwierzęca energia. Pytelewski jest odkryciem, takiej sztuki jeszcze nie było. Jak to ujął profesor krakowskiej ASP Leszek Wajda, „kiedy wydawało się że w malarstwie już nic nowego nie da się wymyślić, pojawił się Pytelewski”.
Auction
Wakacyjna Aukcja Internetowa
gavel
Date
04 July 2021
date_range
Start price
111 EUR
Hammer price
122 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
122 EUR
Overbid
110%
Views: 39 | Favourites: 1
Auction

Galeria Stalowa

Wakacyjna Aukcja Internetowa
Date
04 July 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Cost of delivery

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Terms and Conditions

 

REGULAMIN WAKACYJNEJ AUKCJI INTERNETOWEJ

 

1.    Organizatorem STALOWEJ Aukcji Sztuki jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Wojciechowskiej 55, 20-704 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: PL 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440  Bank  BNP Paribas.

 

2.    Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich twórców, aktualnych właścicieli lub stanowiące własność Galerii STALOWA. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

 

3.    Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

 

4.    Terminy aukcji każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie www.galeriastalowa.pl.

 

5.    Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie stalowa.onebid.pl.

 

6.    Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

 

7.    Organizator nie pobiera wadium.

 

8.    Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

 

9.    Minimalne przebicie wynosi 10,- PLN do kwoty 500,- PLN, po przekroczeniu kwoty 500,- PLN minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.

 

10.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

 

11.  Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA.

 

12.  Odbiór wylicytowanych i opłaconych w przeciągu 7 dni roboczych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie po uprzednim telefonicznym uzgodnienia dnia i godziny odbioru pod numerami: +48 606 864 943 ; +48 22 380 3443 lub mailowo: [email protected]. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

13.  Nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT Marża.

 

14.  Aby wziąć udział w danej Aukcji, należy zalogować się na stronie stalowa.onebid.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.

 

15. Każde zgłoszenie oferty kupna lub podbicie ceny na 5 minut przed planowanym końcem Aukcji powoduje automatyczne uruchomienie dogrywki i czas Aukcji danego dzieła sztuki ulega przedłużeniu o 3 minuty. Każde nowe przebicie na 5 minut przed nowym planowanym końcem aukcji powoduje kolejne przedłużenie licytacji o 3 minuty. Aukcja danego dzieła sztuki kończy się w momencie, gdy od ostatniego przebicia ceny upłyną 3 minuty i w tym czasie nikt nie zaoferuje wyższej ceny.

 

16. W przypadku tej aukcji Organizator nie pobiera opłaty organizacyjnej.

 

17.  Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji.

 

18.  Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji przelewem bankowym na konto podane w punkcie 1 niniejszego regulaminu, lub po uzgodnieniu telefonicznym kartą płatniczą, bądź gotówką w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

 

19.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Galeria Stalowa
Contact
Galeria Stalowa
room
ul. Stalowa 26
03-426 Warszawa
phone
+48606864943
Opening hours
Monday
12:00 - 19:00
Tuesday
12:00 - 19:00
Wednesday
12:00 - 19:00
Thursday
12:00 - 19:00
Friday
12:00 - 19:00
Saturday
12:00 - 17:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
add