Advanced search Advanced search
Galeria Stalowa

CHARYTATYWNA AUKCJA JEDNEGO DZIEŁA

Number of lots 1 dashboard
Date
21/04/2022, 20:00 CEST/Warsaw
event
Prices realized
Download gavel
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
0.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
About the Auction
Cały dochód z licytacji dzieła zostanie przeznaczony dla Fundacji Nasz Wybór, prowadzącej w Warszawie przy ulicy Zamenhofa 1 Ukraiński Dom.
Terms and Conditions
REGULAMIN CHARYTATYWNEJ AUKCJI JEDNEGO DZIEŁA
 
1.  Organizatorem Charytatywnej Aukcji Jednego Dzieła jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Wojciechowska 55, 20-704 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem.
2.  Cały dochód z licytacji dzieła zostanie przeznaczony dla Fundacji Nasz Wybór, prowadzącej w Warszawie przy ulicy Zamenhofa 1 Ukraiński Dom. Nabywca przeleje wylicytowaną kwotę w formie darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji Nasz Wybór PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509.
3. Przedmiotem Aukcji jest dzieło sztuki przekazane przez jego autora, Wojciecha Górskiego, pod tytułem „NIE!!!”. Zgodnie z oświadczeniem artysty dzieło to jest wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie jest obciążone prawami osób trzecich.
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
5. Aukcja zostanie przeprowadzona on-line i dostępną na stronie stalowa.onebid.pl.
6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.
7. Organizator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
8. Licytacja rozpocznie się od kwoty 1 000,- PLN i minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500,- PLN.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.
10. Odbiór wylicytowanego i opłaconego dzieła sztuki powinien nastąpić  w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 19:00 lub w soboty w godzinach 12.00-17.00), nie później, niż 10 dni od zakończenia Aukcji. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres na terenie Polski w cenie 40 zł, natomiast na terenie Unii Europejskiej za odrębnie ustaloną opłatą.
11. Osoby biorące udział w Aukcji otrzymają po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA.
12. Po upływie 10 dni przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. 
13. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest zarejestrowanie się na stronie stalowa.onebid.pl. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Galerii STALOWA.
14. Aby wziąć udział w tej Aukcji online, należy zalogować się na stronie stalowa.onebid.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.
15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a baza danych jest zabezpieczona przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do niej dostępu przez osoby trzecie.
 
 

See more

keyboard_arrow_up